CASAWOOD

ความงามเพื่อทดแทนธรรมชาติ CASA WOOD คือไม้สังเคราะห์เพื่อทดแทนไม้ธรรมชาติ หรือ WPC (Wood Plastic Composite) เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาเพื่อใช้ทดแทนไม้ด้วยความตระหนักและใส่ใจ ในปัญหาโลกร้อน จึงใช้นวัตกรรมใหม่ในการผสมผสานระหว่างพลาสติก PE กับผงไม้ และ color Pigment ขึ้นรูปเป็นเนื้อไม้สังเคราะห์ชนิดใหม่ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย จึงมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีความหนาแน่นแกร่งกว่าไม้ธรรมชาต ิสีสันและสัมผัสที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ แต่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่า พร้อมเสริมโครงอลูมิเนียมให้คุณใช้ได้กับทุกส่วนในบ้านทั้งภายในและภายนอก ปลอดภัยจากปลวก มอด แมลง