Product Detail

, / LH-02

Free!

Colors

Clear selection
ข้อมูลทั่วไป

ชนิดสินค้า : ไม้ระแนง (Lath)
ขนาด : กว้าง 100 มม. x ลึก 30 มม. x ยาว 3 เมตร
พื้นผิว : หยาบ (Sanding)
ลักษณะการใช้งาน : ระแนงภายใน

คุณสมบัติเฉพาะ
  1. เป็นไม้สังเคราะห์ที่มีส่วนผสมของผงไม้เนื้อแข็งส่วนผสมของผงไม้ 50% PE 45% และ Color Pigment 5%
  2. อัตราการดูดซึมน้ำต่ำกว่า 0.3% คราบสกปรกไม่ฝังลงในเนื้อ ทำความสะอาดง่าย
  3. ทนกรดทนด่างและสารเคมีได้เป็นอย่างดี
  4. ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา
  5. ระยะห่างของโครงคร่าวไม่เกิน 60 เซ็นติเมตร